Vårt nya datacenter är nu i full drift.

Den nya anläggningen är:

- Skyddsklassad enligt SSF 200:4                      

- Larmklassad enligt SSF130:7

- Godkänd av SBSC (Svenska Brand och säkerhetscertifiering AB)

- Vi har 3st separata fiberanslutningar mot IP-Only, Telia och Stokab

- A+B kraft + UPS + 3st reservkraftsgeneratorer

- Anläggningen är övervakad dygnet runt året runt.